Աշակերտների 2018-19 ուստարվա ընդունելություն

Առաջին դասարանցիների ընդունելության համար պահանջվող փաստաթղթերը

1.Ծննդյան վկայական

2.Բժշկական քարտ

3.Տեղեկանք հաշվառման  մասին  (անձնագրային  բաժնից)

4.3/4 չափի  2  լուսանկար

5.Ծնողի  դիմում (լրացվում է  տեղում)

Փաստաթղթերը  ընդունվում  են  ս.թ.  հուլիսի  02-ից  մինչև  օգոստոսի 31-ը

10-րդ  դասարանցիների ընդունելության համար պահանջվող փաստաթղթերը

1.Հիմնական  կրթության  վկայական

2.Ծննդյան վկայական

3.Բժշկական քարտ

4.Տեղեկանք հաշվառման  մասին  (անձնագրային  բաժնից)

5.3/4 չափի  2  լուսանկար

6.Ծնողի  դիմում (լրացվում է  տեղում)

Դպրոցի դասարանների թիվ

I-դասարան-12 աշակերտ

II-դասարան-10աշակերտ

III-դասարան-12 աշակերտ

IVդասարան-8 աշակերտ

Vդասարան-11 աշակերտ

VIդասարան-12 աշակերտ

VIIդասարան-10 աշակերտ

VIIIդասարան-10 աշակերտ

IXդասարան-6 աշակերտ

Xդասարան-5 աշակերտ

XIդասարան-1 աշակերտ

XIIդասարան-6 աշակերտ